Profesinis modulis:
Nuo 2009 metų studija, gavusi Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Gabių vaikų centro rekomendaciją, vykdo iš mokinio krepšelio lėšų dalinai finansuojamą profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą. Ši programa skirta gabiems ir talentingiems mokiniams. Programoje dalyvauja 3 mokiniai.