Išleista 2003 metais

"Sopraninė išilginė fleita".(Solisto partija + klavyras + kompaktinė plokštelė)
Leidinys skirtas muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojams bei savarankiškam mokymuisi. Nuosekliai ir prieinamai išdėstyta mokomoji medžiaga sudaro galimybę mokytis groti išilgine fleita ir neturintiems specialaus muzikinio pasirengimo.

Komplekto kaina - 45€; perkant atskirai: solo partija - 20€, klavyras - 20€, kompaktinė plokštelė- 10€

Turinys