Pagrindinis skyrius:
Įvykdę pradinio skyriaus programos reikalavimus, mokiniai gali tęsti mokymąsi pagrindiniame skyriuje. Pagrindiniame skyriuje vaikai pradeda groti altine išilgine fleita, o nuo 11-12 metų gali rinktis kitus pučiamuosius instrumentus: klarnetą, saksofoną. Mokymosi trukmė šiame skyriuje neribojama. Paskutiniaisiais mokymosi metais (tačiau ne anksčiau kaip po šešerių mokymosi studijoje metų), išduodamas Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. Norėdamas gauti šį pažymėjimą, moksleivis turi būti atestuotas iš ne mažiau negu trijų studijoje mokomų disciplinų,- kitu atveju išduodamas muzikos studijos nustatyto pavyzdžio pažymėjimas.