Pradinis skyrius:
Pradiniame skyriuje vaikai mokomi groti sopranine išilgine fleita (mokymo trukmė – 3 metai). Mokinys taip pat gali lankyti solfedžio, papildomo instrumento, ansamblio užsiėmimus, susipažinti su muzikinėmis kompiuterinėmis programomis.